EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:081:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 81, 23. maaliskuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 81

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
23. maaliskuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2018/480, annettu 4 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/760 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat ainoastaan suojautumistarkoitukseen käytettäviä johdannaisinstrumentteja, eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen riittävän pitkää toiminta-aikaa, mahdollisten ostajien markkinoita koskevassa arvioinnissa käytettäviä perusteita ja niiden omaisuuserien arvon määritystä, joista aiotaan luopua, sekä yksityissijoittajille tarjolla olevien toimintojen tyyppejä ja ominaisuuksia ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/481, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

6

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/482, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/154 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/483, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa kahdeksannessatoista osatarjouskilpailussa

9

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2018/484, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018, direktiivin 93/49/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vaatimuksista, jotka tiettyjen Palmae-kasvin sukujen tai lajien lisäysaineiston on täytettävä Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismin osalta

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/485, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2018, luvan antamisesta Tanskalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 75 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä

13

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/486, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2018, luvan antamisesta Unkarille soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 193 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä

15

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/487, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

17

 

*

Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2018/488, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

19

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/489, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018, toimenpiteistä suu- ja sorkkatautiviruksen kulkeutumisen unioniin Algeriasta ja Tunisiasta estämiseksi annetun päätöksen (EU) 2017/675 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1604)  ( 1 )

20

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/490, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018, kiireellisistä toimenpiteistä Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi tehdyn päätöksen 2007/365/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1607)

22

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/491, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2018, asianomaisten jäsenvaltioiden Pohjanmeri–Välimeri-tavaraliikennekäytävän laajentamiseksi esittämän yhteisen ehdotuksen yhdenmukaisuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 913/2010 5 artiklan kanssa (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 1634)

23

 

*

Komission päätös (EU) 2018/492, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

25

 

*

Komission päätös (EU) 2018/493, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin ja Andorran ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

45

 

*

Komission päätös (EU) 2018/494, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, Euroopan unionin ja Monacon ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen liitteen A päivittämisestä

65

 

*

Komission päätös (EU) 2018/495, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, valuuttasuhteista Euroopan unionin ja Vatikaanivaltion välillä tehdyn sopimuksen liitteen muuttamisesta

77

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/496, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2018, vuotuisten prioriteettiluetteloiden vahvistamisesta vuodeksi 2018 verkkosääntöjen ja suuntaviivojen laatimista varten ( 1 )

83

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top