Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:048:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 48, 21. helmikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 48

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
21. helmikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/254, annettu 15 päivänä helmikuuta 2018, julkaistujen teosten saatavuuden helpottamista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi koskevan Marrakeshin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

1

 

 

Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2018/255, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/256, annettu 20 päivänä helmikuuta 2018, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 281. kerran

39

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/257, annettu 19 päivänä helmikuuta 2018, poikkeusten myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 mukaisesta tilastojen toimittamisesta siltä osin kuin on kyse eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvista tilastoista (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 832)  ( 1 )

41

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta ( EUVL L 141, 28.5.2016 )

44

 

*

Oikaisu komission direktiiviin 2004/112/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ( EUVL L 367, 14.12.2004 )

45

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top