Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:002:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 2, 5. tammikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 2

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
5. tammikuu 2018


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/3, annettu 4 päivänä tammikuuta 2018, käynnistysmäärien vahvistamisesta vuosiksi 2018 ja 2019 mahdollisen lisätuontitullin soveltamiseksi tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnissa

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2018/4, annettu 18 päivänä joulukuuta 2017, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA:n sekakomitean työjärjestyksen muuttamiseen

5

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/5, annettu 3 päivänä tammikuuta 2018, täytäntöönpanopäätöksen 2012/270/EU muuttamisesta organismien Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ja Epitrix tuberis (Gentner) aiheuttamien oireiden sekä asianmukaisten rajattujen alueiden perustamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8788)

11

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/841, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden alfa-sypermetriini, Ampelomyces quisqualis kanta: AQ 10, benalaksyyli, bentatsoni, bifenatsaatti, bromoksyniili, karfentratsonietyyli, klooriprofaami, syatsofamidi, desmedifami, dikvatti, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), etoksatsoli, famoksadoni, fenamidoni, flumioksatsiini, foramsulfuroni, Gliocladium catenulatum kanta: J1446, imatsamoksi, imatsosulfuroni, isoksaflutoli, laminariini, metalaksyyli-M, metoksifenotsidi, milbemektiini, oksasulfuroni, pendimetaliini, fenmedifami, pymetrotsiini, S-metolaklori ja trifloksistrobiini hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ( EUVL L 125, 18.5.2017 )

14

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/842, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, vähäriskisen Coniothyrium minitans kanta CON/M/91–08 -tehoaineen hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( EUVL L 125, 18.5.2017 )

15

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1486, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2070 muuttamisesta vertailusalkkujen ja raportointiohjeiden osalta ( EUVL L 225, 31.8.2017 )

15

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä ( EUVL L 139, 30.4.2004 )

16

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta ( EUVL L 281, 13.10.2012 )

17

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top