Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:343:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 343, 22. joulukuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 343

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
22. joulukuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2414, annettu 25 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä

1

 

 

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/2415, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, tiettyihin luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Somalian tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EU) N:o 356/2010 muuttamisesta

33

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2416, annettu 20 päivänä lokakuuta 2017, Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1304/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/2195 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on vakioyksikkökustannusten ja kertakorvausten määritelmistä jäsenvaltioiden menojen korvaamiseksi komission toimesta, sekä kyseisen delegoidun asetuksen oikaisemisesta

35

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/2417, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen johdannaisten kaupankäyntivelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2418, annettu 19 päivänä joulukuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (”Nürnberger Bratwürste” / ”Nürnberger Rostbratwürste” (SMM))

54

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2419, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2078 Ukrainasta peräisin olevan siipikarjanlihan osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontioikeushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

56

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2420, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, asetuksella (EY) N:o 891/2009 sokerialalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän joulukuuta ja 7 päivän joulukuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja tuontitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

59

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2421, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2077 Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja muna-albumiinien osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2018 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

62

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2422, annettu 6 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EU–Georgia-assosiaatio-ohjelman hyväksymiseen

64

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2423, annettu 11 päivänä joulukuuta 2017, EU–Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä tehdyn EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/98 pöytäkirjan 2 muuttamiseen

67

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2424, annettu 18 päivänä joulukuuta 2017, Romanialle annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Chilen, Islannin ja Bahaman liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

70

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2425, annettu 18 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä assosiaatiosopimuksella perustetussa kauppaan liittyviä kysymyksiä käsittelevässä assosiaatiokomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Moldovan tasavallan toimittamaan sopimuksen täytäntöönpanoon julkisten hankintojen alalla liittyvään kattavaan etenemissuunnitelmaan

73

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2426, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta

77

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2427, annettu 21 päivänä joulukuuta 2017, Somaliaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/231/YUTP muuttamisesta

78

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top