Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:333:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 333, 15. joulukuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 333

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
15. joulukuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2322, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Kanadan ja Euroopan unionin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

1

 

 

Kanadan ja Euroopan unionin välinen sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2323, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä ”Ternasco de Aragón” (SMM)

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2324, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2325, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, nestemäisiä lesitiinejä, hydrolysoituja lesitiinejä ja öljyttömiä lesitiinejä sisältävien valmisteiden hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1007 muuttamisesta ( 1 )

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2326, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, imiprotriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2327, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, 2-metyyli-1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onin hyväksymisestä valmisteryhmään 6 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena ( 1 )

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2328, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Skalický rubín” (SAN)

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2329, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta ja oikaisemisesta ( 1 )

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2330, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, rauta(II)karbonaatin, rauta(III)kloridiheksahydraatin, rauta(II)sulfaattimonohydraatin, rauta(II)sulfaattiheptahydraatin, rauta(II)fumaraatin, aminohappojen rauta(II)kelaattihydraatin, proteiinihydrolysaattien rauta(II)kelaatin ja glysiinin rauta(II)kelaattihydraatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena ja rautadekstraanin hyväksymisestä porsaiden rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 1334/2003 ja (EY) N:o 479/2006 muuttamisesta ( 1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2331, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”La Clape” (SAN)

45

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2332, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa viidennessätoista osatarjouskilpailussa

46

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2333, annettu 13 päivänä joulukuuta 2017, valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2018 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8317)

47

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2334, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, kreosootin käyttöä valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa koskevan hyväksynnän voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä ( 1 )

64

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/2335, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruumenettelyistä (EKP/2017/38)

66

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top