EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:309:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 309, 24. marraskuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 309

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
24. marraskuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2182, annettu 20 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2183, annettu 21 päivänä marraskuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Arancia del Gargano (SMM))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2184, annettu 22 päivänä marraskuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2185, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, koodien ja niitä vastaavien laitetyyppien luettelosta ilmoitettujen laitosten nimeämisen soveltamisalan täsmentämiseksi lääkinnällisten laitteiden alalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden alalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/746 mukaisesti ( 1 )

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2186, annettu 23 päivänä marraskuuta 2017, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/2080 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa neljännessätoista osatarjouskilpailussa

18

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2187, annettu 16 päivänä marraskuuta 2017, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta säätämään poikkeuksia neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse havupuuta (Coniferales) olevasta pakkausmateriaalista Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien, Yhdysvaltojen puolustusministeriön valvonnassa olevien ampumatarvikelaatikoiden muodossa annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/179 voimassaoloajan jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7489)

19

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top