EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:299:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 299, 16. marraskuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 299

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
16. marraskuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2093, annettu 15 päivänä marraskuuta 2017, komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2017/272 vireille pannun, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1331/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Intiasta lähetetyllä tuonnilla riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Intia, koskevan tutkimuksen päättämisestä ja samalla asetuksella käyttöön otetun kyseisen tuonnin kirjaamisen lopettamisesta

1

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2017/2094, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 muuttamisesta (EKP/2017/32)

11

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2017/2095, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia annetun asetuksen (EY) N:o 2157/1999 muuttamisesta (EKP/2017/34)

22

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2017/2096, annettu 15 päivänä marraskuuta 2017, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta ( 1 )

24

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/2097, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, menetelmästä, jonka mukaan systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevien yleisvalvontavaatimusten rikkomisesta määrättävät seuraamukset lasketaan (EKP/2017/35)

31

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/2098, annettu 3 päivänä marraskuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 795/2014 noudattamatta jättämisestä määrättäviä korjaavia toimenpiteitä koskevista menettelykysymyksistä (EKP/2017/33)

34

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 35/17/KOL, annettu 9 päivänä helmikuuta 2017, poikkeusluvan myöntämisestä Norjalle Trondheimin taajama-alueella sijaitsevaa Ladehammerenin jätevedenpuhdistamoa varten ja päätöksen N:o 725/07/KOL kumoamisesta [2017/2099]

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top