Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 295, 14. marraskuuta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 295

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
14. marraskuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2060, annettu 6 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän kolmannen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/2061, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/2062, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2017/1509 muuttamisesta

4

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/2063, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

21

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2064, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1420 muuttamisesta

38

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2065, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 540/2011 esitettyjen tehoaineen 8-hydroksikinoliini hyväksymisedellytysten vahvistamisesta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/408 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineen 8-hydroksikinoliini sisällyttämisestä korvattavien aineiden luetteloon ( 1 )

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2066, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, sinapinsiemenjauheen hyväksymisestä perusaineeksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2067, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, paprikauutteen (kapsantiini, kapsorubiini E 160c) jättämisestä hyväksymättä perusaineeksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ( 1 )

47

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2068, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, kaliumsorbaatin jättämisestä hyväksymättä perusaineeksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ( 1 )

49

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2069, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden flonikamidi (IKI-220), metalaksyyli, penoxsulam ja prokinatsidi hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä ( 1 )

51

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/2070, annettu 6 päivänä marraskuuta 2017, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Suomen tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

54

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2071, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten

55

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2072, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta ja muuttamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2017/1426 muuttamisesta

57

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2073, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP muuttamisesta

59

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/2074, annettu 13 päivänä marraskuuta 2017, Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

60

 

*

Komission delegoitu päätös (EU) 2017/2075, annettu 4 päivänä syyskuuta 2017, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2012/34/EU liitteen VII korvaamisesta ( 1 )

69

 

*

Komission päätös (EU) 2017/2076, annettu 7 päivänä marraskuuta 2017, päätöksen 2009/607/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse EU-ympäristömerkin myöntämistä koville päällysteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolokaudesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2077, annettu 10 päivänä marraskuuta 2017, 24 GHz:n taajuusalueen tilapäisestä yhdenmukaisesta käytöstä autojen lyhyen kantaman tutkalaitteissa Euroopan yhteisössä tehdyn päätöksen 2005/50/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2078, annettu 10 päivänä marraskuuta 2017, luvan antamisesta hiivan beetaglukaanien käyttötarkoituksen laajentamiseksi elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7391)

77

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2079, annettu 10 päivänä marraskuuta 2017, luvan antamisesta runsaasti taksifoliinia sisältävän uutteen saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7418)

81

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/2080, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, tiettyihin TARGET2-tietoihin pääsystä ja niiden käytöstä annetun päätöksen EKP/2010/9 muuttamisesta (EKP/2017/29)

86

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/2081, annettu 10 päivänä lokakuuta 2017, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2017/30)

89

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/2082, annettu 22 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2017/28)

97

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top