EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:276:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 276, 26. lokakuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 276

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
26. lokakuuta 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1942, annettu 25 päivänä lokakuuta 2017, Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 747/2014 15 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1943, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toimiluvan yhteydessä annettavia tietoja ja sovellettavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1944, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2017, sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan ilmoitukseen liittyvässä asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten välisessä kuulemisprosessissa käytettäviä vakiomuotoisia lomakkeita, malleja ja menettelyjä koskevien teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU mukaisesti ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1945, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, toimilupaa hakevien ja toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten tekemiä ja niille tehtäviä ilmoituksia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

22

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1946, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, direktiivien 2004/39/EY ja 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyrityksen huomattavan omistusosuuden ehdotettua hankintaa koskevaan hankkijaehdokkaiden ilmoitukseen sisällytettävien tietojen tyhjentävää luetteloa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/1947, annettu 23 päivänä lokakuuta 2017, viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen sopimuksen mukaisesti perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien yhteisten suuntaviivojen hyväksymiseen

44

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1948, annettu 25 päivänä lokakuuta 2017, Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/450/YUTP täytäntöönpanosta

60

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1949, annettu 25 päivänä lokakuuta 2017, Sri Lankan yksilöimisestä sellaiseksi kolmanneksi maaksi, jonka komissio katsoo yhteistyöhön osallistumattomaksi kolmanneksi maaksi laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 mukaisesti, annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/715/EU kumoamisesta

62

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 204/16/KOL, annettu 23 päivänä marraskuuta 2016, sääntöjenvastaiseksi väitetystä valtiontuesta, jota on myönnetty Íslandsbanki hf:lle ja Arion Bank hf:lle lainasopimuksilla, joiden ehtojen väitetään asettaneen asianomaiset pankit etuoikeutettuun asemaan (Islanti) [2017/1950]

64

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top