EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:239:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 239, 19. syyskuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 239

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
19. syyskuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1575, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, yhteisen kalastuspolitiikan alan neuvoa-antavien toimikuntien toimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/242 muuttamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1576, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 540/2014 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnässä sovellettavista ajoneuvon akustista varoitusjärjestelmää koskevista vaatimuksista ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1577, annettu 5 päivänä syyskuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Acciughe sotto sale del mar Ligure (SMM))

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1578, annettu 18 päivänä syyskuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Argentiinasta ja Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1194/2013 muuttamisesta

9

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1579, annettu 18 päivänä syyskuuta 2017, asetuksella (EY) N:o 533/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän syyskuuta ja 7 päivän syyskuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2018 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

25

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1580, annettu 18 päivänä syyskuuta 2017, asetuksella (EY) N:o 539/2007 muna- ja muna-albumiinialalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivänä tammikuuta alkavaksi ja 31 päivänä maaliskuuta 2018 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1581, annettu 18 päivänä syyskuuta 2017, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän syyskuuta ja 7 päivän syyskuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1582, annettu 18 päivänä syyskuuta 2017, asetuksella (EY) 536/2007 Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan siipikarjanlihan alalla avatussa tariffikiintiössä 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2018 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2017/1583, annettu 1 päivänä syyskuuta 2017, standardin EN ISO 17994:2014 määrittämisestä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuuden osoittamisessa käytettäväksi standardiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/7/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 5843)

34

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2017/1584, annettu 13 päivänä syyskuuta 2017, koordinoidusta reagoinnista laajamittaisiin kyberturvallisuuspoikkeamiin ja -kriiseihin

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top