Help Print this page 

Document L:2017:209:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 209, 12. elokuuta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 209

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
12. elokuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1464, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2017, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kosovolle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaan tulon seurauksena myönnetyistä kauppamyönnytyksistä ( *1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1465, annettu 9 päivänä elokuuta 2017, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1466, annettu 11 päivänä elokuuta 2017, Kosovon alkuperäviinejä koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista ( *1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1467, annettu 11 päivänä elokuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 1255/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kosovosta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden tuontitariffikiintiöstä ( *1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1468, annettu 11 päivänä elokuuta 2017, eräisiin Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 354/2011 muuttamisesta

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1469, annettu 11 päivänä elokuuta 2017, vakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan vakiomuotoisen esitystavan vahvistamisesta ( 1 )

19

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2017/1470, annettu 2 päivänä helmikuuta 2017, tukiohjelmista SA.26763 2014/C (ex 2012/NN), jotka Ranska on toteuttanut Île-de-Francen alueen linja-autoliikennealan yritysten hyväksi (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 439)  ( 1 )

24

 

*

Komission päätös (EU) 2017/1471, annettu 10 päivänä elokuuta 2017, päätöksen 2013/162/EU muuttamisesta jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden tarkistamiseksi kaudeksi 2017–2020 (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 5556)

53

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 615/2014, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 muuttamisesta oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alojen tukemista koskevien toimintaohjelmien osalta ( EUVL L 168, 7.6.2014 )

56

 


 

(*1)   Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/1999 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top