EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:204:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 204, 5. elokuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 204

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
5. elokuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/1419, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1420, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/150 kumoamisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1421, annettu 2 päivänä elokuuta 2017, vakuutusteknisen vastuuvelan ja oman perusvarallisuuden laskennassa käytettävistä teknisistä tiedoista sellaista raportointia varten, jonka viitepäivä on 30 päivänä kesäkuuta alkavalla ja 29 päivänä syyskuuta 2017 päättyvällä ajanjaksolla, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY mukaisesti ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1422, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, Euroopan unionin vertailukeskuksen, joka osallistuu tieteellisellä ja teknisellä panoksellaan nautaeläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten testauksen ja jalostusarvon arvioinnin menetelmien yhdenmukaistamiseen ja parantamiseen, nimeämisestä ( 1 )

78

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1423, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU) 2016/44 muuttamisesta

80

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1424, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä tavanomaisten ampumatarvikkeiden laittoman kaupan ja liiallisen keskittymisen riskin vähentämiseen tähtäävän Etyjin toiminnan tukemisesta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa ja Georgiassa

82

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1425, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, Euroopan unionin vakautustoimesta Moptissa ja Ségoussa

90

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1426, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2017/154 kumoamisesta

95

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1427, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 muuttamisesta

99

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1428, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan vuoden 1997 yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevan Maputon toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tukemiseksi

101

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1429, annettu 4 päivänä elokuuta 2017, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 täytäntöönpanosta

110

 

 

Oikaisuja

 

*

Muutokset Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntöön nro 138 – Hiljaisten maantieajoneuvojen hyväksymistä heikon kuuluvuuden osalta koskevat yhdenmukaiset vaatimukset

112

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top