Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:185:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 185, 18. heinäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 185

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
18. heinäkuu 2017


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/1324, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA)

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/1325, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) 2016/44 muuttamisesta

16

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/1326, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

19

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1327, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

20

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1328, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EU) N:o 642/2010 muuttamisesta

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1329, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 liitteen I muuttamisesta GATTiin sidotun Amerikan yhdysvalloille myönnetyn muiden muualle kuulumattomien elintarvikevalmisteiden unionin tariffikiintiön käyttämisen edellytysten osalta

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1330, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

31

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/1331, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta annetun päätöksen (EU) 2015/435 muuttamisesta

35

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1332, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/170/EU muuttamisesta Komorien liiton osalta

37

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1333, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevaan yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan luettelon laatimisesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/170/EU muuttamisesta Saint Vincent ja Grenadiinien osalta

41

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/1334, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

45

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/1335, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

46

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/1336, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, alueiden komitean kahden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Saksan liittotasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

47

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/1337, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Malta on ehdottanut, nimeämisestä

48

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1338, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2015/1333 muuttamisesta

49

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1339, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

51

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1340, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta

55

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2017/1341, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP täytäntöönpanosta

56

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1342, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan unionin yhdennetyn rajavalvonnan avustusoperaatiosta Libyassa (EUBAM Libya) annetun päätöksen 2013/233/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta

60

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top