EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:184:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 184, 15. heinäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 184

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
15. heinäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1270, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kaliumkarbonaatin (E 501) käytöstä kuorituissa ja pilkotuissa hedelmissä ja kasviksissa ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1271, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse piidioksidin (E 551) käytöstä kaliumnitraatissa (E 252) ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1272, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädettyihin tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavista vuoden 2017 talousarviomäärärahojen enimmäismääristä

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1273, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, natriumhypokloriitista vapautuneen aktiivisen kloorin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2, 3, 4 ja 5 ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1274, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, kalsiumhypokloriitista vapautuneen aktiivisen kloorin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2, 3, 4 ja 5 ( 1 )

17

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1275, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, kloorista vapautuneen aktiivisen kloorin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 5 ( 1 )

21

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1276, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, tetra-asetyylietyleenidiamiinista (TAED) ja natriumperkarbonaatista tuotetun peretikkahapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2, 3 ja 4 ( 1 )

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1277, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, 2-oktyyli-isotiatsol-3(2H)-onin hyväksymisestä valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1278, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-onin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmän 11 biosidivalmisteissa ( 1 )

30

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2017/1279, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden I–V muuttamisesta

33

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2017/1280, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, Rafahin rajanylityspaikkaa varten perustetun Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation (EU BAM Rafah) johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EU BAM Rafah/1/2017)

63

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1281, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2017, luvan antamisesta L-ergotioneiinin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeen uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4844)

65

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1282, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2017, 2-metyyli-1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmään 13 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena ( 1 )

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top