Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:179:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 179, 12. heinäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 179

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
12. heinäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/1249, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2017, ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1250, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aromiaineen 4,5-epoksidek-2(trans)-enaali poistamisesta unionin luettelosta ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1251, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 271. kerran

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1252, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, kemikaaliturvallisuuden vahvistamisen tukemisesta Ukrainassa joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon mukaisesti

8

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1253, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan unionin YTPP-operaatiosta Nigerissä (EUCAP Sahel Niger) annetun päätöksen 2012/392/YUTP muuttamisesta

15

 

*

Komission päätös (EU) 2017/1254, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2017, ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”Stop TTIP” (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4725)

16

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1255, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, organisaatioiden hyväksymiseen Eures-jäseniksi ja Eures-yhteistyökumppaneiksi käytettävien kansallisten järjestelmien ja menettelyjen kuvaamiseen tarkoitetusta mallista ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1256, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, Eures-verkoston kansallisia työohjelmia koskevaan tietojenvaihtoon unionin tasolla tarkoitetuista malleista ja menettelyistä ( 1 )

24

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1257, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2017, avointen työpaikkojen, työhakemusten ja ansioluettelojen yhteensaattamisen Eures-portaalissa mahdollistavan yhtenäisen järjestelmän edellyttämistä teknisistä standardeista ja malleista ( 1 )

32

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/1258, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2017, luottamuksellisten tilastotietojen luovuttamista yhteiselle kriisinratkaisuneuvostolle koskevan päätöksentekovallan siirtämisestä (EKP/2017/22)

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top