EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:177:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 177, 8. heinäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 177

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
8. heinäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1227, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2017, edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisten liimapuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukaisen sormijatketun rakennesahatavaran luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta ja päätöksen 2005/610/EY muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1228, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2017, edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 15824 mukaisten orgaanisiin sidosaineisiin pohjautuvien ulkorappauslaastien ja sisätasoitteiden sekä yhdenmukaistetun standardin EN 998–1 mukaisten rappauslaastien ja tasoitteiden luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta ( 1 )

4

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1229, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, banaanien kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, kyseisten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöistä ja banaanialalla tehtäviä ilmoituksia koskevista vaatimuksista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1333/2011 tiettyjen kielitoisintojen oikaisemisesta

6

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1230, annettu 31 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä objektiivisia lisäkriteereitä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla likviditeetin etuoikeutetun ulos- tai sisäänvirtausasteen soveltamiseksi rajatylittävissä käyttämättömissä luottojärjestelyissä tai likviditeettisopimuksissa ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisällä ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1231, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017, menetelmän vahvistamisesta sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumisen huomioon ottamiseksi tarvittavien korrelaatioparametrien määrittämiseksi annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1153 muuttamisesta menettelyllisten seikkojen selkeyttämiseksi sekä asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta ( 1 )

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1232, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1233, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1234, annettu 3 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1235, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2017, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 270. kerran

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1236, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2017, suorien tukien mukauttamisasteesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 nojalla kalenterivuoden 2017 osalta

34

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1237, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syaanivetyhapon enimmäismäärästä loppukuluttajia varten markkinoille saatetuissa jalostamattomissa kokonaisissa, jauhetuissa, murskatuissa, halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin siemenissä ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1238, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2017, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn korroosionkestävän teräksen tuonnin kirjaamisesta

39

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1239, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY mukaisesta Etiopian tunnustamisesta merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmien osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1240, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top