EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:164:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 164, 27. kesäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 164

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
27. kesäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/1133, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2017/1134, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2017, tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1135, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetoaatin ja ometoaatin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1136, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Emmental de Savoie (SMM))

52

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1137, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017, jäädytetylle naudanlihalle asetuksella (EU) N:o 431/2008 avatussa tariffikiintiössä jätetyissä 1 päivän heinäkuuta 2017 ja 30 päivän kesäkuuta 2018 välistä kautta koskevissa tuontioikeushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

54

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/1138, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen osapuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta yleissopimuksen 3 artiklan 12 kohdassa tarkoitetulta todistukselta edellytetyn sisällön ja yleissopimuksen 8 artiklan 8 ja 9 kohdassa tarkoitettujen ohjeiden hyväksymiseen

56

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1139, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4450)  ( 1 )

59

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2017/1140, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2017, henkilötiedoista, joita saa vaihtaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 1082/2013/EU nojalla perustetun varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän kautta kontaktien jäljitystoimenpiteiden koordinoimiseksi valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4197)  ( 1 )

65

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta ( EUVL L 46, 17.2.2004 )

68

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top