Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 156, 20. kesäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 156

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
20. kesäkuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/1084, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta satama- ja lentoasemainfrastruktuurille myönnettävän tuen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen ja urheiluinfrastruktuurille ja monikäyttöiselle vapaa-ajan infrastruktuurille myönnettävään tukeen sovellettavien ilmoituskynnysarvojen sekä syrjäisimmillä alueilla sovellettavien alueellisten toimintatukiohjelmien osalta ja asetuksen (EU) N:o 702/2014 muuttamisesta tukikelpoisten kustannusten laskennan osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1085, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla annetun asetuksen (EY) N:o 891/2009 muuttamisesta

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1086, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 634/2007 muuttamisesta Saccharomyces cerevisiae NCYC R397:n tuottaman selenometioniinin kuvauksen osalta ( 1 )

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/1087, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2017, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun päätöksen 2014/386/YUTP muuttamisesta

24

 

*

Komission päätös (EU) 2017/1088, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2017, tiettyjä maito- ja rasvalain nojalla rahoitettuja tutkimukseen liittyviä osatoimenpiteitä koskevasta valtiontuesta SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 1863)

25

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1089, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2017, päätöksen 2006/766/EY liitteen II muuttamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Georgian ja Kiribatin tasavallan lisäämiseksi sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luetteloon, joista tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 4049)  ( 1 )

34

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanopäätökseen 2011/850/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, tietojenvaihtojärjestelmästä ja ilmanlaatua koskevien tietojen raportoinnista annettuja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2004/107/EY ja 2008/50/EY koskevien sääntöjen vahvistamisesta ( EUVL L 335, 17.12.2011 )

36

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2015/63, annettu 21 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta ( EUVL L 11, 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top