EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:144:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 144, 7. kesäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 144

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
7. kesäkuu 2017


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi (EU) 2017/952, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/953, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017, kauppapaikkoja ylläpitävien sijoituspalveluyritysten ja markkinoiden ylläpitäjien laatimien positioilmoitusten muotoa ja aikataulua koskevista, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/954, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EU) N:o 575/2013 ja (EU) N:o 648/2012 vahvistettujen keskusvastapuoliin liittyvistä vastuista aiheutuvia omien varojen vaatimuksia koskevien siirtymäkausien pidentämisestä ( 1 )

14

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/955, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman hyväksymisestä sekä ohjelman monivuotisista teknisistä suuntaviivoista tehdyn päätöksen 2008/376/EY muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston päätös (Euratom) 2017/956, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, suurvuoreaktorin lisätutkimusohjelmasta (2016–2019), jonka Yhteinen tutkimuskeskus toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisölle

23

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/957, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2017, Korean tasavallasta peräisin olevan puhdistetun tereftaalihapon ja sen suolojen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

27

 

*

EU–Chile-assosiaatiokomitean päätös N:o 2/2015, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosioinnista tehdyn sopimuksen liitteessä III olevan III osaston suoraa kuljetusta koskevan 12 artiklan korvaamisesta [2017/958]

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top