EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:121:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 121, 12. toukokuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 121

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
12. toukokuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/803, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) N:o 316/91 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/804, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta (muusta kuin valuraudasta) tai teräksestä (muusta kuin ruostumattomasta teräksestä) valmistettujen poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoisten ja ulkoläpimitaltaan yli 406,4 mm:n suuruisten saumattomien putkien tuonnissa

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/805, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, tehoaineen flatsasulfuroni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/806, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, vähäriskisen tehoaineen Bacillus amyloliquefaciens kannan FZB24 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/807, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 809/2014 poikkeamisesta vuodeksi 2017 yhtenäishakemuksen, tukihakemusten ja maksupyyntöjen viimeisen jättöpäivän, yhtenäishakemuksen tai maksupyynnön muutoksista ilmoittamisen määräpäivän sekä perustukijärjestelmään liittyvien tukioikeuksien myöntämistä tai tukioikeuksien arvon korottamista koskevien hakemusten viimeisen toimittamispäivän osalta

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/808, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/809, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämisestä annetun Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1540 (2004) täytäntöönpanon tukemisesta

39

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/810, annettu 10 päivänä toukokuuta 2017, Ranskan ehdottamasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 37 artiklan mukaisesta poikkeuksesta boorihappoa sisältävää biosidivalmistetta koskevan luvan vastavuoroiseen tunnustamiseen (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2935)

45

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/811, annettu 10 päivänä toukokuuta 2017, neuvoston direktiivin 2009/158/EY nojalla unionin sisäistä siipikarjan ja siitosmunien kauppaa varten hyväksyttäviä laitoksia koskevan Belgian toimittaman muutetun suunnitelman hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2947)  ( 1 )

47

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/2360, annettu 28 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen hankinta- ja palvelusopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä ( EUVL L 350, 22.12.2016 )

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top