EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:120:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 120, 11. toukokuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 120

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
11. toukokuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/791, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2017, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Stupavské Zelé (SAN))

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/792, annettu 5 päivänä toukokuuta 2017, Euroopan unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen väliaikaisesta kieltämisestä NAFO 3M -alueella

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/793, annettu 10 päivänä toukokuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 180/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön vertailulaboratorion nimeämisen kestoajan jatkamisesta muita hevoseläinten tauteja kuin afrikkalaista hevosruttoa varten ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/794, annettu 10 päivänä toukokuuta 2017, piidioksidi (piimaa/kieselguhr) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/795, annettu 10 päivänä toukokuuta 2017, pyrogeenisen synteettisen amorfisen nanomuotoisen pintakäsitellyn piioksidin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/796, annettu 10 päivänä toukokuuta 2017, diklofluanidin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21 ( 1 )

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/797, annettu 10 päivänä toukokuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/798, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2017, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Japanin hallituksen kanssa Euroopan unionin ja Japanin hallituksen välisen yhteistyötä kilpailupolitiikan alalla koskevan sopimuksen tekemiseksi

19

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/799, annettu 5 päivänä toukokuuta 2017, alueiden komitean kolmen jäsenen ja kahden varajäsenen, joita Kyproksen tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

20

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/800, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, päätöksen 2009/821/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien ja Traces-järjestelmän eläinlääkintäyksikköjen luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2899)  ( 1 )

22

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/801, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, tiettyjä eräistä kolmansista maista peräisin olevia hedelmiä koskevien toimenpiteiden vahvistamisesta haitallisen organismin Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/715 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2894)

26

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/802, annettu 10 päivänä toukokuuta 2017, PHMB:n (1600; 1.8) hyväksymättä jättämisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 5 ( 1 )

29

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2017/653, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2017, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä ( EUVL L 100, 12.4.2017 )

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top