EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:115:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 115, 4. toukokuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 115

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
4. toukokuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/768, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

3

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/769, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2017, vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja

15

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/770, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2017, vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta

18

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/771, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 152/2009 muuttamisesta dioksiinien ja polykloorattujen bifenyylien pitoisuuksien määrittämiseen käytettävien menetelmien osalta ( 1 )

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/772, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden toimenpiteiden luettelosta, joista tuensaajia koskevat tietyt tiedot on julkistettava

43

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/773, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

45

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2017/774, annettu 3 päivänä toukokuuta 2017, lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteen II lisäyksen C muuttamisesta leluissa käytettävien kemikaalien erityisten raja-arvojen asettamista varten fenolin osalta ( 1 )

47

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/775, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2017, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Suomen tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top