Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:113:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 113, 29. huhtikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 113

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
29. huhtikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitetyn lisäpöytäkirjan voimaantulosta Euroopan unionin ja Perun välillä

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/747, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 täydentämisestä ennakollisten vakausmaksujen laskentaperusteiden sekä niiden olosuhteiden ja edellytysten osalta, joiden mukaisesti voidaan osittain tai kokonaan lykätä ylimääräisten jälkikäteen suoritettavien vakausmaksujen maksamista ( 1 )

2

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/748, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen I muuttamisesta vuosina 2013, 2014 ja 2015 rekisteröityjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen massan kehityksen huomioon ottamiseksi ( 1 )

9

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/749, annettu 24 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kazakstanin poistamisesta sen liitteessä I olevasta maiden luettelosta

11

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/750, annettu 24 päivänä helmikuuta 2017, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 muuttamisesta

12

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/751, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2017, delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaisia käsittelevien vastapuolten määritysvelvollisuuden noudattamista koskevan määräajan osalta ( 1 )

15

 

*

Komission asetus (EU) 2017/752, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun komission asetuksen (EU) N:o 10/2011 muuttamisesta ja oikaisemisesta ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/753, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, tehoaineen syhalofoppi-butyyli hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

24

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/754, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, Ecuadorista peräisin olevia tiettyjä maataloustuotteita ja jalostettuja maataloustuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/755, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, tehoaineen mesosulfuroni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

35

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/756, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

40

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/757, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti huhtikuun 2017 osakaudella

42

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/758, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2017, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin kahdeksannessa kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta liitteiden A, B ja C muuttamista koskeviin ehdotuksiin

45

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/759, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2017, lentoliikenteen harjoittajien suorittamassa PNR-tietojen matkustajatietoyksiköille siirrossa käytettävistä yhteisistä yhteyskäytännöistä ja tietomuodoista

48

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2017/760, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11)

52

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2017/761, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista

56

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2016/1103, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa ( EUVL L 183, 8.7.2016 )

62

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2016/1104, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa ( EUVL L 183, 8.7.2016 )

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top