Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:107:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 107, 25. huhtikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 107

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
25. huhtikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/723, annettu 16 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/724, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien jatkuvakuituisten lasikuitutuotteiden tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/725, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, tehoaineen mesotrioni hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/726, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/727, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY mukaisesta Montenegron tunnustamisesta merenkulkijoiden koulutus- ja pätevyyskirjajärjestelmien osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 1815)  ( 1 )

31

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/728, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, valvonnasta, kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava Kiinasta peräisin olevien erikseen määriteltyjen tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävän puisen pakkausmateriaalin osalta, annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/92/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2429)

33

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/729, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY 9 artiklan 4 kohdan mukaisesta Kroatian tasavallan esittämästä poikkeuspyynnöstä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2437)

35

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 1255/2014, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2014, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 täydentämisestä vahvistamalla vuotuisten ja lopullisten täytäntöönpanokertomusten sisältö, mukaan luettuna yhteisten indikaattoreiden luettelo ( EUVL L 337, 25.11.2014 )

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top