Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:104:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 104, 20. huhtikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 104

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
20. huhtikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/702, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Marche (SMM))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/703, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2017, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Vitelloni Piemontesi della coscia (SMM))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/704, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2017, eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sokerialalla annetun asetuksen (EY) N:o 891/2009 muuttamisesta

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/705, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2017, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EU) 2017/706, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2017, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen VII muuttamisesta ihon herkistymisen osalta sekä komission asetuksen (EU) 2016/1688 kumoamisesta ( 1 )

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/707, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

12

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/708, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2017, asetuksella (EY) N:o 341/2007 avatuissa valkosipulin tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 7 päivän huhtikuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

14

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/709, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2017, asetuksella (EY) N:o 616/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 7 päivän huhtikuuta 2017 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa ja tuontioikeushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta sekä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2017 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/710, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2017, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamiseen (hiilidioksidipäästöt)

20

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/711, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun direktiivin 98/41/EY 9 artiklan 4 kohdan mukaisesta Tanskan kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan esittämästä poikkeuspyynnöstä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 2371)

26

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top