Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:080:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 80, 25. maaliskuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 80

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
25. maaliskuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/555, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2017, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eräiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 686/2012 liitteessä olevassa B osassa lueteltujen tehoaineiden hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (AIR IV -uusimisohjelma) ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/556, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2017, yksityiskohtaisista järjestelyistä hyvien kliinisten käytäntöjen tarkastusmenettelyjä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 536/2014 mukaisesti ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/557, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2017, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 263. kerran

14

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/558, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2017/559, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Alankomaiden hakemuksen johdosta – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

18

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/560, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017, EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen (tietyt tuotekohtaiset kemikaaleja koskevat alkuperäsäännöt)

20

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/561, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017, EU–Meksiko-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta 23 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn EY–Meksiko-yhteisneuvoston päätöksen N:o 2/2000 käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” eli ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan liitteen III muuttamiseen (Andorra ja San Marino sekä tietyt tuotekohtaiset kemikaaleja koskevat alkuperäsäännöt)

26

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/562, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Portugalin tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

32

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/563, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2017, luvan antamisesta Viron tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 287 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä

33

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/564, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2017, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 1813)  ( 1 )

35

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/1824, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, delegoidun asetuksen (EU) N:o 3/2014, delegoidun asetuksen (EU) N:o 44/2014 ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 134/2014 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ajoneuvojen toimintaturvallisuusvaatimuksista, ajoneuvon rakennetta koskevista ja yleisistä vaatimuksista sekä ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevista vaatimuksista ( EUVL L 279, 15.10.2016 )

46

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top