EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:027:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 27, 1. helmikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 27

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
1. helmikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/160, annettu 20 päivänä tammikuuta 2017, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/161, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 139/2014 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

99

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/162, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, vuonna 2016 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä sekä vuonna 2016 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2226 muuttamisesta

101

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/163, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

113

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2017/164, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen neljännen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivien 91/322/ETY, 2000/39/EY ja 2009/161/EY muuttamisesta ( 1 )

115

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/165, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017, alueiden komitean yhden jäsenen ja kahdentoista varajäsenen, joita Ranskan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

121

 

*

Komission päätös (EU) 2017/166, annettu 27 päivänä marraskuuta 2015, valtiontuesta SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N), jonka Portugali aikoo myöntää Volkswagen Autoeuropa, Lda:lle (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/167, annettu 30 päivänä tammikuuta 2017, tilapäisen luvan antamisesta Belgialle, Espanjalle, Ranskalle ja Tšekille sertifioida tiettyjen neuvoston direktiivin 2008/90/EY liitteessä I tarkoitettujen hedelmäkasvilajien esiperusemokasveja ja esiperusaineistoa, jotka on tuotettu avomaalla olosuhteissa, joissa niitä ei ole suojattu hyönteisiltä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 60)

143

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/168, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, julkisissa hankinnoissa viiteasiakirjoina käytettävien Internet Engineering Task Force -ryhmän teknisten eritelmien yksilöimisestä ( 1 )

151

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Maatalouden sekakomitean päätös nro 1/2015, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteessä 4 olevien lisäysten 1, 2 ja 4 muuttamisesta [2017/169]

155

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/799, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanemisesta ( EUVL L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top