Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:023:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 23, 28. tammikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 23

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
28. tammikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/149, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 täytäntöönpanosta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/150, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1127 kumoamisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/151, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa olevien kohtien, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevien vaatimusten osalta ( 1 )

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/152, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/153, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP muuttamisesta

19

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/154, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2016/1136 kumoamisesta

21

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/155, annettu 26 päivänä tammikuuta 2017, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2122 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 483)  ( 1 )

25

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/1825, annettu 6 päivänä syyskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 901/2014 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntään ja markkinavalvontaan sovellettavista hallinnollisista vaatimuksista ( EUVL L 279, 15.10.2016 )

122

 

*

Oikaisu ilmoitukseen Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen voimaantulosta ( EUVL L 6, 11.1.2017 )

122

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2017/128, annettu 20 päivänä tammikuuta 2017, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta ( EUVL L 21, 26.1.2017 )

123

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top