Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:019:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 19, 25. tammikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 19

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
25. tammikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/117, annettu 5 päivänä syyskuuta 2016, kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Itämerellä ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/1778 kumoamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/118, annettu 5 päivänä syyskuuta 2016, kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/119, annettu 13 päivänä tammikuuta 2017, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck (SMM))

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/120, annettu 24 päivänä tammikuuta 2017, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian, Perun ja Ecuadorin välisen kauppasopimuksen liitteessä II määrättyjä alkuperäsääntöjä koskevista poikkeuksista, joita sovelletaan tiettyjen Ecuadorista peräisin olevien tuotteiden kiintiöissä

27

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/121, annettu 24 päivänä tammikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

31

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/122, annettu 23 päivänä tammikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU 34 artiklan sovellettavuudesta Suomessa turvetuotantoon liittyvistä toimista tehtyihin hankintasopimuksiin (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 237)  ( 1 )

33

 

*

Komission päätös (EU) 2017/123, annettu 24 päivänä tammikuuta 2017, Euroopan unionin ja Andorran ruhtinaskunnan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

42

 

*

Komission päätös (EU) 2017/124, annettu 24 päivänä tammikuuta 2017, valuuttasuhteista Euroopan unionin ja Vatikaanivaltion välillä tehdyn sopimuksen liitteen muuttamisesta

64

 

*

Komission päätös (EU) 2017/125, annettu 24 päivänä tammikuuta 2017, Euroopan unionin ja San Marinon tasavallan välisen valuuttasopimuksen liitteen muuttamisesta

71

 

*

Komission päätös (EU) 2017/126, annettu 24 päivänä tammikuuta 2017, päätöksen 2013/448/EU muuttamisesta siltä osin kuin kyse on yhtenäisen monialaisen korjauskertoimen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 10 a artiklan mukaisesti ( 1 )

93

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/2314, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio) annetun päätöksen (YUTP) 2015/778 muuttamisesta ( EUVL L 345, 20.12.2016 )

96

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/105, annettu 19 päivänä lokakuuta 2016, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta ( EUVL L 17, 21.1.2017 )

97

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top