EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:352:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 352, 23. joulukuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 352

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
23. joulukuuta 2016


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2370, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta ( 1 )

1

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/2371, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

18

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/2372, annettu 19 päivänä joulukuuta 2016, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017

26

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2373, annettu 22 päivänä joulukuuta 2016, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1127 muuttamisesta

31

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2374, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia lounaisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

33

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2375, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia luoteisilla vesialueilla koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

39

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2376, annettu 13 päivänä lokakuuta 2016, venussimpukoiden (Venus spp.) pyyntiä Italian aluevesillä koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

48

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2377, annettu 14 päivänä lokakuuta 2016, tiettyä lounaisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1394/2014 muuttamisesta

50

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2378, annettu 21 päivänä joulukuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

52

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2379, annettu 22 päivänä joulukuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

55

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2016/2380, annettu 13 päivänä joulukuuta 2016, Georgiassa toteutettavan Euroopan unionin tarkkailuoperaation (EUMM Georgia) johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EUMM GEORGIA/1/2016)

57

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2016/2381, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan unionin Malissa toteuttaman YTPP-operaation (EUCAP Sahel Mali) johtajan toimeksiannon jatkamisesta (EUCAP Sahel Mali/2/2016)

59

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2382, annettu 21 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) perustamisesta ja päätöksen 2013/189/YUTP kumoamisesta

60

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2383, annettu 21 päivänä joulukuuta 2016, unionin tuesta Kansainvälisen atomienergiajärjestön toimille ydinturvan aloilla sekä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian täytäntöönpanon puitteissa

74

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/2384, annettu 22 päivänä joulukuuta 2016, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2016/1136 muuttamisesta

92

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top