Help Print this page 

Document L:2016:333:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 333, 8. joulukuuta 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 333

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
8. joulukuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/2145, annettu 1 päivänä joulukuuta 2016, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2146, annettu 7 päivänä joulukuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi annetun täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU nojalla hyväksytyn sitoumuksen peruuttamisesta kahden vientiä harjoittavan tuottajan osalta

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2147, annettu 7 päivänä joulukuuta 2016, vuonna 2016 korjatuista rypäleistä tuotetun viinin väkevöimistä koskevien rajojen nostamisen sallimisesta eräillä Saksan viininviljelyalueilla ja kaikilla Unkarin viininviljelyalueilla

30

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2148, annettu 7 päivänä joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/936 mukaisesti vuodeksi 2017 vahvistettujen tekstiilikiintiöiden hallinnointia ja jakamista koskevien sääntöjen vahvistamisesta

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2149, annettu 7 päivänä joulukuuta 2016, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Noix de Grenoble (SAN))

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2150, annettu 7 päivänä joulukuuta 2016, valmisteiden Lactobacillus plantarum DSM 29025 ja Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

44

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2151, annettu 7 päivänä joulukuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2016/2152, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

50

 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselma (EU) 2016/2153, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

51

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2016/2154, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

54

 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselma (EU) 2016/2155, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

56

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2016/2156, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

58

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2016/2157, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

60

 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselma (EU) 2016/2158, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

62

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2016/2159, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

64

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU, Euratom) 2016/2160, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

66

 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselma (EU, Euratom) 2016/2161, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

68

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU, Euratom) 2016/2162, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016, ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

70

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/2163, annettu 6 päivänä joulukuuta 2016, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Banca d'Italian ulkopuolisten tilintarkastajien osalta

72

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2016/2164, annettu 30 päivänä marraskuuta 2016, vuonna 2017 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2016/43)

73

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top