EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:320:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 320, 26. marraskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 320

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
26. marraskuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2071, annettu 22 päivänä syyskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmien ja muiden merkittävien tietojen tarkkailua koskevien sääntöjen osalta ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2072, annettu 22 päivänä syyskuuta 2016, meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisista todentamistoiminnoista ja todentajien akkreditoinnista ( 1 )

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2073, annettu 23 päivänä marraskuuta 2016, varainhoitovuodelta 2016 siirrettyjen määrärahojen takaisinmaksusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 26 artiklan 5 kohdan mukaisesti

25

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2074, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse emäksisestä alumiinisalisylaatista ( 1 )

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2075, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, lisämerelläolopäivien myöntämisestä Espanjalle ICES-alueille VIIIc ja IXa Cádizinlahtea lukuun ottamatta

32

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2076, annettu 25 päivänä marraskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

34

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/2077, annettu 17 päivänä lokakuuta 2016, Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) meriympäristön suojelukomitean 70. istunnossa ja meriturvallisuuskomitean 97. istunnossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Marpol-yleissopimuksen liitteeseen VI, SOLAS-yleissopimuksen II-1 sääntöön, SOLAS-yleissopimuksen III/1.4, III/30 ja III/37 sääntöön, SOLAS-yleissopimuksen II-2/1 ja II-2/10 sääntöön, SOLAS-yleissopimuksen II-1/3–12 sääntöön, STCW-yleissopimukseen ja -säännöstöön, paloturvallisuusjärjestelyjen säännöstöön ja vuoden 2011 laajennettua katsastusohjelmaa koskevaan säännöstöön tehtävien muutosten hyväksymiseen

36

 

*

Komission päätös (EU) 2016/2078, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2016, valtiontuesta SA.41617–2015/C (ex SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN)), jonka Alankomaat on toteuttanut ammattilaisjalkapalloseura NEC:n (Nijmegen) hyväksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4048)  ( 1 )

40

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (EU) 2016/1970, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta ( EUVL L 304, 11.11.2016 )

52

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2013/233/YUTP, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin yhdennetystä rajavalvonnan avustusoperaatiosta Libyassa (EUBAM Libya) ( EUVL L 138, 24.5.2013 )

52

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2014/294/YUTP, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin yhdennetystä rajavalvonnan avustusoperaatiosta Libyassa (EUBAM Libya) annetun päätöksen 2013/233/YUTP muuttamisesta ( EUVL L 151, 21.5.2014 )

53

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/800, annettu 21 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan unionin yhdennetystä rajavalvonnan avustusoperaatiosta Libyassa (EUBAM Libya) annetun päätöksen 2013/233/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta ( EUVL L 127, 22.5.2015 )

54

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2015/2276, annettu 7 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin yhdennetystä rajavalvonnan avustusoperaatiosta Libyassa (EUBAM Libya) annetun päätöksen 2013/233/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta ( EUVL L 322, 8.12.2015 )

55

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top