Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:280:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 280, 18. lokakuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 280

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
18. lokakuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/1830, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1831, annettu 14 päivänä lokakuuta 2016, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1832, annettu 17 päivänä lokakuuta 2016, raakalihavalmisteiden, lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolien sekä kotieläiminä pidettyjen kavioeläinten tuoreen lihan unioniin tuontia varten päätöksissä 2000/572/EY ja 2007/777/EY sekä asetuksessa (EU) N:o 206/2010 vahvistettujen todistusmallien muuttamisesta jäämiä koskevien kansanterveydellisten vaatimusten osalta ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1833, annettu 17 päivänä lokakuuta 2016, kidneypapujen lektiinejä (Phaseolus vulgaris -pavun lektiinit) sisältävän valmisteen hyväksymisestä imevien porsaiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Biolek, Sp. z o.o.) ( 1 )

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1834, annettu 17 päivänä lokakuuta 2016, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse monepantelista ( 1 )

22

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1835, annettu 17 päivänä lokakuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/1836, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Itävallan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

27

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1837, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, luvan antamisesta Puolalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sekä 168 artiklasta poikkeavien toimenpiteiden soveltamista

28

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/1838, annettu 13 päivänä lokakuuta 2016, jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodelle 2016

30

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1839, annettu 17 päivänä lokakuuta 2016, Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/638/YUTP muuttamisesta

32

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1840, annettu 14 päivänä lokakuuta 2016, neuvoston direktiivin 2009/156/EY liitteen IV muuttamisesta afrikkalaisen hevosruton diagnosoinnin osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6509)  ( 1 )

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top