Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:276:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 276, 13. lokakuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 276

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
13. lokakuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1805, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Carmarthen Ham (SMM))

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1806, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä (Dehesa de Extremadura (SAN))

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1807, Annettu 30 päivänä syyskuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Poulet du Périgord (SMM))

4

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1808, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, ostoina, varastointina ja varastojen myyntinä toteutettavien interventioiden rahoituskustannusten laskemisessa sovellettavien korkokantojen vahvistamisesta maataloustukirahaston tilikaudeksi 2017

5

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1809, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1810, annettu 12 päivänä lokakuuta 2016, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

9

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1811, annettu 11 päivänä lokakuuta 2016, päätöksen 93/52/ETY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Italian Puglian alueella sijaitsevan Brindisin maakunnan tunnustamisesta virallisesti vapaaksi luomistaudista (B. melitensis) (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 339/15/KOL, annettu 16 päivänä syyskuuta 2015, poikkeuksen myöntämisestä Norjalle tiettyihin yhteisiin ilmailun turvallisuussääntöihin Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 66n kohdassa tarkoitetun säädöksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna) [2016/1812]

14

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2016/841, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta ( EUVL L 141, 28.5.2016 )

17

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top