EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:195:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 195, 20. heinäkuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 195

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
20. heinäkuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/1177, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1178, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EU) 2016/1179, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ( 1 )

11

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1180, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

26

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1181, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, asetuksella (EY) N:o 616/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta ja 7 päivän heinäkuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa ja tuontioikeushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta sekä 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2017 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

28

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1182, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen henkilöstösäännöistä

31

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1183, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, hätärokotusohjelman hyväksymisestä nautaeläinten lumpy skin -tautia vastaan Bulgariassa ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/645 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4360)  ( 1 )

75

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EY) N:o 1441/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta ( EUVL L 322, 7.12.2007 )

82

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 1019/2013, annettu 23 päivänä lokakuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta kalastustuotteissa olevan histamiinin osalta ( EUVL L 282, 24.10.2013 )

83

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta ( EUVL L 102, 11.4.2006 )

83

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 702/2014, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti ( EUVL L 193, 1.7.2014 )

84

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top