EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:183:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 183, 8. heinäkuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 183

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
8. heinäkuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/1103, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa

1

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/1104, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2016, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1105, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

57

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2016/1106, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016, ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta ( 1 )

59

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1107, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation perustamisesta Rafahin rajanylityspaikkaa varten (EU BAM Rafah) hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/889/YUTP muuttamisesta

64

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/1108, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta (EUPOL COPPS) annetun päätöksen 2013/354/YUTP muuttamisesta

65

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1109, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY 9 artiklan 4 kohdan mukaisesta Italian esittämästä poikkeuspyynnöstä (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4137)

66

 

 

SUOSITUKSET

 

*

Komission suositus (EU) 2016/1110, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2016, nikkelin seurannasta rehussa ( 1 )

68

 

*

Komission suositus (EU) 2016/1111, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, nikkelin seurannasta elintarvikkeissa ( 1 )

70

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) 2016/592, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( EUVL L 103, 19.4.2016 )

72

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2016/27, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III ja IV muuttamisesta ( EUVL L 9, 14.1.2016 )

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top