EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:160:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 160, 17. kesäkuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 160

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
17. kesäkuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/957, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä väärinkäytösten taikka epäilyttävien toimeksiantojen tai liiketoimien estämiseen ja havaitsemiseen sekä niistä ilmoittamiseen käytettäviä asianmukaisia järjestelyjä, järjestelmiä ja menettelyjä sekä ilmoitusmallia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/958, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä sijoitussuositusten tai muiden sijoitusstrategiaa koskevia suosituksia tai ehdotuksia sisältävien tietojen puolueettomaan esittämiseen sekä erityisten etujen tai eturistiriitojen julkistamiseen liittyviä teknisiä järjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/959, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016, tiedon ilmaisevien markkinaosapuolten käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä ja ilmoitusmalleja sekä kirjattavien tietojen muotoa koskevista markkinoiden tunnusteluun liittyvistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

23

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/960, annettu 17 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla siltä osin kuin on kyse tiedon ilmaisevia markkinaosapuolia koskevista asianmukaisista järjestelyistä, järjestelmistä ja menettelyistä markkinoiden tunnustelun tekemisen yhteydessä ( 1 )

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/961, annettu 26 päivänä toukokuuta 2016, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Conwy Mussels (SAN))

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/962, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016, toimivaltaisten viranomaisten ja kriisinratkaisuviranomaisten tietoja tunnistaessaan ja niitä Euroopan pankkiviranomaiselle toimittaessaan käyttämiä yhtenäisiä muotoja, malleja ja määritelmiä koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

35

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/963, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta ( 1 )

50

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/964, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

79

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/965, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016, asetuksella (EY) N:o 533/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän kesäkuuta ja 7 päivän kesäkuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

81

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/966, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän kesäkuuta ja 7 päivän kesäkuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen ja 1 päivänä lokakuuta alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyväksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

84

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/967, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2078 Ukrainasta peräisin olevan siipikarjanlihan osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän kesäkuuta ja 7 päivän kesäkuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontioikeushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

87

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/968, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2016, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (ISA2-ohjelma)

90

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/969, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2016, unionin osarahoittamista eläintautien ja zoonoosien kansallisista hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmista laadittavia raportteja koskevista vakiovaatimuksista ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/288/EU kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 3615)  ( 1 )

94

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top