Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:153:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 153, 10. kesäkuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 153

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
10. kesäkuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/907, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, Norsunluurannikolle annettavan sotilaalliseen toimintaan liittyvän avun rajoittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 174/2005 ja tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 560/2005 kumoamisesta

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/908, annettu 26 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä antamalla teknisiä sääntelystandardeja hyväksytyn markkinakäytännön vahvistamista koskevista perusteista, menettelystä ja vaatimuksista sekä sen säilyttämistä, lopettamista tai hyväksymisehtojen muuttamista koskevista vaatimuksista ( 1 )

3

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/909, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien ilmoitusten sisältöä sekä ilmoituksia koskevan luettelon kokoamista, julkaisemista ja ylläpitoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/910, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1235/2008 muuttamisesta

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/911, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU mukaisista konsernin rahoitustukisopimusta käsittelevän kuvauksen muotoa ja sisältöä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

25

 

*

Komission asetus (EU) 2016/912, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän rautatietunneleiden turvallisuutta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission asetuksen (EU) N:o 1303/2014 oikaisemisesta ( 1 )

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/913, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/914, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/826 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa

31

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/915, annettu 30 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta ICAO:n elimissä laadittavaan kansainväliseen välineeseen, jonka on tarkoitus johtaa kansainvälisen ilmailun päästöihin sovellettavan yhtenäisen maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen täytäntöönpanoon vuodesta 2020 alkaen

32

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/916, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2016, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 02 03 01)

35

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/917, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2016, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun päätöksen 2010/656/YUTP kumoamisesta

38

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätökseen (YUTP) 2015/1916, annettu 20 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin Malissa toteutettavan operaation (EUCAP Sahel Mali) osallistujien komitean perustamisesta (EUCAP Sahel Mali/3/2015) ( EUVL L 280, 24.10.2015 )

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top