Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:146:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 146, 3. kesäkuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 146

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
3. kesäkuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014 mukaisesti fluorihiilivedyillä täytettyjen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden markkinoille saattamisen yhteydessä laadittavalle vaatimustenmukaisuusvakuutukselle ja sitä koskevalle riippumattoman tarkastajan suorittamalle todentamiselle ( 1 )

1

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/880, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi (EU) 2016/881, annettu 25 päivänä toukokuuta 2016, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla

8

 

*

Komission direktiivi (EU) 2016/882, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY muuttamisesta kielitaitovaatimusten osalta ( 1 )

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU, Euratom) 2016/883, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, perusturvatoimia, valmiustilaa ja kriisitilanteiden hallintaa komissiossa koskevista soveltamissäännöistä turvallisuudesta komissiossa annetun kumotaan päätös (EU, Euratom) 2015/443 21 artiklan mukaisesti

25

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/884, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, Bangladeshista peräisin olevien betelköynnöksen lehtiä (”Piper Betle”) sisältävien tai niistä koostuvien elintarvikkeiden tuonnin väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/88/EU muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 3181)  ( 1 )

29

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/799, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanemisesta ( EUVL L 139, 26.5.2016 )

31

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/535, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II muuttamisesta Singaporea koskevan kohdan osalta luettelossa kolmansista maista ja alueista tai niiden osista, joista on sallittua tuoda tuoretta lihaa unionin alueelle ( EUVL L 89, 6.4.2016 )

37

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/876, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2081 avatuissa, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tariffikiintiöissä 20 päivän toukokuuta 2016 ja 27 päivän toukokuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta ( EUVL L 145, 2.6.2016 )

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top