EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:131:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 131, 20. toukokuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 131

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
20. toukokuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/776, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä sopimuksen ja pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

3

 

*

Sopimus Japanin kanssa vaihdettavien diplomaattisten noottien muodossa vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevan alakohtaisen liitteen B osan muuttamiseksi

34

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2016/777, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

39

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/778, annettu 2 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä niiden olosuhteiden ja edellytysten määrittelemiseksi, joiden täyttyessä ylimääräisen rahoitusosuuden suorittamista jälkikäteen voidaan lykätä kokonaan tai osittain, ja perusteista, joiden mukaisesti määritetään kriittisten toimintojen sisältämä toiminta, palvelut ja toiminnot sekä ydinliiketoiminta-alueisiin sisältyvät liiketoiminta-alueet ja niihin liittyvät palvelutETA:n kannalta merkityksellinen teksti  (1 )

41

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/779, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, tupakkatuotteen tunnusomaisen maun määrittämiseen liittyviä menettelyjä koskevista yhdenmukaisista säännöistäETA:n kannalta merkityksellinen teksti  (1 )

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/780, annettu 19 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

55

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/781, annettu 19 päivänä toukokuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

61

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/782, annettu 19 päivänä toukokuuta 2016, asetuksella (EY) N:o 891/2009 sokerialalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän toukokuuta 2016 ja 7 päivän toukokuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta ja tuontitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

63

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/783, annettu 12 päivänä toukokuuta 2016, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 12 02 01)

66

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/784, annettu 12 päivänä toukokuuta 2016, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (Budjettikohta 04 03 01 03)

70

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/785, annettu 19 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/183/YUTP muuttamisesta

73

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/786, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, tupakkatuotteiden tunnusomaisen maun määrittämisessä jäsenvaltioita ja komissiota avustavan riippumattoman neuvoa-antavan paneelin perustamiseen ja toimintaan liittyvästä menettelystä (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2921) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti  (1 )

79

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/787, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, savukkeisiin ja kääretupakkaan sisältyvien tiukennetun ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien tärkeimpien lisäaineiden luettelosta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2923) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti  (1 )

88

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top