EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:126:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 126, 14. toukokuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 126

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
14. toukokuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/757, annettu 3 päivänä helmikuuta 2016, sellaisten maatalouslainsäädännön soveltamiseen liittyvien toimien määrittelystä, jotka edellyttävät tietojen tallentamista tullitietojärjestelmään

1

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/758, annettu 4 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 muuttamisesta mukauttamalla liitettä IIIETA:n kannalta merkityksellinen teksti  (1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti  (1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/760, annettu 13 päivänä toukokuuta 2016, muna- ja siipikarja-alojen poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä Italiassa

63

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/761, annettu 13 päivänä toukokuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 809/2014 poikkeamisesta vuodeksi 2016 yhtenäishakemuksen, tukihakemusten ja maksupyyntöjen viimeisen jättöpäivän, yhtenäishakemuksen tai maksupyynnön muutoksista ilmoittamisen määräpäivän sekä perustukijärjestelmään liittyvien tukioikeuksien myöntämistä tai tukioikeuksien arvon korottamista koskevien hakemusten viimeisen toimittamispäivän osalta

67

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/762, annettu 13 päivänä toukokuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

69

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/763, annettu 13 päivänä toukokuuta 2016, julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta tarkistetun julkisia hankintoja koskevan sopimuksen XIX artiklan 8 kohdan mukaiseen välimiesmenettelyjä koskevaan päätösluonnokseen

71

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/764, annettu 12 päivänä toukokuuta 2016 toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/789 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerossa C(2016) 2731)

77

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top