Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:116:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 116, 30. huhtikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 116

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
30. huhtikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan tehostetun kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan voimaantulosta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/672, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, peretikkahapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/673, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/674, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta niiden määrien osalta, joista alkaen eräistä hedelmistä ja vihanneksista kannetaan lisätullia

23

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/675, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1519 muuttamisesta

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/676, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan biodieselin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1518 muuttamisesta

31

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/677, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

35

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/678, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan nojalla tuotteesta, joka koostuu pienen tyynyn sisällä olevista kuivatuista laventelin kukista ja joka on saatettu markkinoille koiperhosten karkotteena ( 1 )

37

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/446, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2016, Malin asevoimien kouluttamiseen osallistumista koskevasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, EUTM Mali, annetun neuvoston päätöksen 2013/34/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta ( EUVL L 78, 24.3.2016 )

39

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 21/2004, annettu 17 päivänä joulukuuta 2003, lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta ( EUVL L 5, 9.1.2004 )

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top