EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:109:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 109, 26. huhtikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 109

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
26. huhtikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2016/646, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/647, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, tiettyihin ISIL (Da'esh) ja al-Qaida -järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 245. kerran

23

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/648, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission päätös (EU) 2016/649, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, Alankomaiden toteuttamasta toimenpiteestä SA.24123 (12/C) (ex 11/NN) Väitetty Leidschendam-Voorburgin kunnan suorittama maan myynti alle markkinahinnan (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 85)  ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/650, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2016, hyväksyttyjen allekirjoituksen ja leiman luontivälineiden tietoturva-arviointia koskevien standardien vahvistamisesta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 30 artiklan 3 kohdan ja 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti ( 1 )

40

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2016/71, annettu 26 päivänä tammikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 1-metyylisyklopropeenin, flonikamidin, flutriafolin, indolyylietikkahapon, indolyylivoihapon, petoksamidin, pirimikarbin, protiokonatsolin ja teflubentsuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( EUVL L 20, 27.1.2016 )

43

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) N:o 56/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV muuttamisesta ( EUVL L 21, 24.1.2013 )

56

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top