EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:106:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 106, 22. huhtikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 106

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
22. huhtikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/620, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2425 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2016/621, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen VI muuttamisesta ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (EU) 2016/622, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteen III muuttamisesta ( 1 )

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/623, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentamisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 498/2012 muuttamisesta

11

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/624, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/625, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksella (EY) N:o 616/2007 siipikarjanliha-alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän huhtikuuta ja 7 päivän huhtikuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa ja tuontioikeushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta sekä 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

18

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/626, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/482 aloitetun tarjouskilpailumenettelyn mukaisessa ensimmäisessä yksittäisessä tarjouskilpailussa

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/627, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

23

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/628, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2016, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta ja muuttamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2015/2430 muuttamisesta

24

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/629, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, luvan antamisesta jäsenvaltioille myöntää tiettyjä poikkeuksia vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/68/EY nojalla (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 2229)

26

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top