EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:074:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 74, 19. maaliskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 74

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
19. maaliskuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/402, annettu 15 päivänä tammikuuta 2016, turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan Albanian tasavallan ministerineuvoston ja Euroopan unionin välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä

1

 

 

Albanian tasavallan ministerineuvoston ja Euroopan unionin välinen sopimus turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2016/403, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1071/2009 täydentämisestä sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelun osalta, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY liitteen III muuttamisesta ( 1 )

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/404, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/405, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2077 Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja muna-albumiinien osalta avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2016 väliseksi osakaudeksi vahvistettuun määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

30

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/406, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 Israelista peräisin olevan siipikarjanlihan alalla avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2016 väliseksi osakaudeksi käytettävissä olevaan määrään lisättävien määrien vahvistamisesta

32

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/407, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass)

34

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/408, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1601 mukaisten sisäisten siirtojen väliaikaisesta keskeyttämisestä 30 prosentin osalta Itävallalle osoitetusta hakijoiden määrästä

36

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/409, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

38

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/410, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, alueiden komitean yhden varajäsenen, jota Espanjan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

39

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/411, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/172/YUTP muuttamisesta

40

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/412, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2016, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikainen poikkeus direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Kanadasta peräisin olevan tai Kanadassa jalostetun saarnea olevan puutavaran osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1635)

41

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/413, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, Galileo-ohjelman mukaisesti perustetun järjestelmän maassa sijaitsevan infrastruktuurin sijainnin määrittämisestä ja sen käytön varmistamiseen tarvittavista toimenpiteistä sekä täytäntöönpanopäätöksen 2012/117/EU kumoamisesta ( 1 )

45

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top