EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:072:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 72, 17. maaliskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 72

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
17. maaliskuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/378, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, toimivaltaisille viranomaisille tehtävien ilmoitusten aikataulua, muotoa ja mallia koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/379, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 684/2009 muuttamisesta valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja koskevalla tietokoneistetulla menettelyllä toimitettavien tietojen osalta

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/380, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

51

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2016/381, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2016, satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan satamavaltiovalvontakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

53

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/382, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/42/EY mukaisesta Saksan toteuttamasta toimenpiteestä, jolla kielletään kaapelinkuorintakonetyypin markkinoille saattaminen (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1520)  ( 1 )

57

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 1/2016, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2016, yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) varainhoitosääntöjä koskevien poikkeusten hyväksymisestä [2016/383]

59

 

*

AKT–EU-suurlähettiläskomitean päätös N:o 2/2016, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2016, yritystoiminnan kehittämiskeskuksen (YKK) hallintoneuvoston jäsenten nimittämisestä [2016/384]

61

 

*

EU–Norja-sekakomitean päätös N:o 1/2016, annettu 8 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [2016/385]

63

 

*

EU–Islanti-sekakomitean päätös N:o 1/2016, annettu 17 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen sisältyvän, käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [2016/386]

66

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston direktiiviin 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta ( EUVL L 13, 17.1.2014 )

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top