EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:023:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 23, 29. tammikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 23

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
29. tammikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/111, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 101/2011 täytäntöönpanosta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/112, annettu 27 päivänä tammikuuta 2016, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

14

 

*

Komission asetus (EU) 2016/113, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn vireillepanosta

16

 

*

Komission asetus (EU) 2016/114, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta terveyttä ja lasten terveyttä koskevien toissijaisten tavoitemuuttujien vuoden 2017 luettelon osalta ( 1 )

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/115, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuontia koskevassa polkumyynnin ja tukien vastaisessa menettelyssä tarjotun sitoumuksen hyväksymisen vahvistamisesta lopullisten toimenpiteiden soveltamiskauden ajaksi täytäntöönpanopäätöksen 2013/707/EU nojalla hyväksytyn sitoumuksen peruuttamisesta yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/116, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

57

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/117, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1273/2011 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2016 osakaudella

59

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2016/118, annettu 20 päivänä tammikuuta 2016, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2240 (2015) täytäntöönpanosta EUNAVFOR MED SOPHIA -operaation toimesta (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio/1/2016)

63

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2016/119, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/72/YUTP muuttamisesta

65

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/120, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016, julkisissa hankinnoissa viite-esitysmuotona käytettävän eXtensible Business Reporting Language -raportointikielen version 2.1 yksilöimisestä ( 1 )

77

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

EU–Sveitsi-sekakomitean päätös N:o 2/2016, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [2016/121]

79

 

*

Yhteisön ja Sveitsin maaliikennekomitean päätös N:o 1/2016, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteiden 1, 3, 4 ja 7 muuttamisesta [2016/122]

82

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top