Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:015:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 15, 22. tammikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 15

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
22. tammikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus voimaantulosta: Lisäpöytäkirja Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2016/67, annettu 19 päivänä tammikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, klorotaloniilin, difenyyliamiinin, flonikamidin, fluatsinamin, fluoksastrobiinin, halauksifeeni-metyylin, propamokarbin, protiokonatsolin, tiaklopridin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

2

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/68, annettu 21 päivänä tammikuuta 2016, sähköisten kuljettajakorttirekistereiden yhteenliittämisen edellyttämistä yhteisistä menettelyistä ja eritelmistä

51

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/69, annettu 21 päivänä tammikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

69

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2010/63/EU, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta ( EUVL L 276, 20.10.2010 )

71

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2015/1040, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse atsoksistrobiinin, dimoksistrobiinin, fluroksipyyrin, metoksifenotsidin, metrafenonin, oksadiargyylin ja tribenuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( EUVL L 167, 1.7.2015 )

71

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top