EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:009:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 9, 14. tammikuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 9

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
14. tammikuu 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2016/26, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta nonyylifenolietoksylaattien osalta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) 2016/27, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III ja IV muuttamisesta

4

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/28, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/29, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, asetuksella (EY) N:o 969/2006 avatussa maissia koskevassa tariffikiintiössä 4 ja 8 päivän tammikuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

10

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/30, annettu 13 päivänä tammikuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2081 avatuissa, Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tariffikiintiöissä 4 päivän tammikuuta 2016 ja 8 päivän tammikuuta 2016 välisenä aikana jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettuihin määriin sovellettavasta jakokertoimesta

12

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1329/2014, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 650/2012 tarkoitettujen lomakkeiden vahvistamisesta ( EUVL L 359, 16.12.2014 )

14

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top