EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:326:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 326, 11. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 326

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
11. joulukuuta 2015


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 90/314/ETY kumoamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2303, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla riskikeskittymän ja ryhmänsisäisten liiketoimien määritelmien tarkentamisesta ja lisävalvonnan yhteensovittamisesta ( 1 )

34

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2304, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 -mikro-organismin ja Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 -mikro-organismin tuottamaa endo-1,4-beeta-ksylanaasia ja endo-1,3(4)-beeta-glukanaasia sisältävän valmisteen hyväksymisestä liha- ja siitoskalkkunoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2305, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) -organismin tuottaman endo-1,4-beetaglukanaasi (EC 3.2.1.4) -valmisteen hyväksymisestä broilerien, toissijaisten lihasiipikarjalajien ja vieroitettujen porsaiden rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 2148/2004 ja (EY) N:o 1520/2007 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2306, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, L-kysteiinihydrokloridimonohydraatin hyväksymisestä lisäaineena kissojen ja koirien ruokinnassa ( 1 )

46

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2307, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, menadioni-natriumbisulfiitin ja menadioni-nikotiiniamidibisulfiitin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ( 1 )

49

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2308, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

54

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2309, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, tehokkaan asevientivalvonnan edistämisestä

56

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2310, annettu 10 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian perustamisesta annetun päätöksen 2013/189/YUTP muuttamisesta

64

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2311, annettu 9 päivänä joulukuuta 2015, lumpy skin -taudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kreikassa annettujen täytäntöönpanopäätösten (EU) 2015/1500 ja (EU) 2015/2055 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2015/608, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 798/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainaa ja Israelia koskevista kohdista kolmansien maiden luettelossa, munivissa kanoissa esiintyvää salmonellaa koskevan Ukrainan valvontaohjelman hyväksymisestä, Newcastlen tautiin liittyvistä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ja munatuotteita koskevista käsittelyvaatimuksista ( EUVL L 101, 18.4.2015 )

68

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EY) 2015/1884, annettu 20 päivänä lokakuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I muuttamisesta Kanadaa ja Yhdysvaltoja koskevien kohtien osalta niiden kolmansien maiden, alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelossa, joista siipikarjan tai siipikarjatuotteiden tuonti unioniin tai kuljettaminen sen kautta on sallittua kyseisissä maissa ilmenneiden korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten yhteydessä ( EUVL L 276, 21.10.2015 )

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top